Dierenadoptieplan

Kinderboerderij 't Brinkie is een vereniging en bestaat dankzij leden en de inzet van vele vrijwilligers. U kunt lid worden, maar u kunt nog meer doen: Adopteer een dier! Dierverzorging bestaat niet alleen uit dagelijks voeren en stallen schoonmaken. Naast de inkoop van voer, stro, hooi, schoonmaakmiddelen en nog veel meer, maken wij regelmatig gebruik van dierenarts en veearts. Zo zijn wij verplicht de dieren tegen bepaalde dierziektes te vaccineren en wordt er bij (een vermoeden van) ziekte een dieren en/of vee-arts ingeschakeld.

De adoptiekosten voor één jaar:
Kip                                       € 15,00
Pauw                                   € 20,00
Cavia                                   € 25,00
Konijn                                  € 25,00
Geit                                     € 75,00
Schaap                                € 75,00
Kat                                      € 75,00
Ezel                                   € 100,00
Varken                               € 100,00
Koe                                    € 150,00

 

Dit alles kost veel geld waardoor wij alle steun kunnen gebruiken.
Hierom hebben wij het adoptieplan in het leven geroepen. U kunt een dier symbolisch adopteren, zodat wij met uw financiële steun onze dieren kunnen verzorgen. Het is natuurlijk ook mogelijk om met meerdere personen, een bedrijf of vereniging een dier te adopteren.

Als u een dier adopteert ontvangt u van ons een adoptiebewijs met foto van het door u geadopteerde dier. U adopteert een dier voor minimaal 1 jaar.

U kunt geen speciale rechten ontlenen aan de adoptie. De dieren blijven te allen tijde eigendom van de kinderboerderij en mogen de boerderij niet verlaten. Wij streven er naar alleen dieren ter adoptie aan te bieden waarvan wij verwachten dat ze het hele jaar op de boerderij zullen blijven. Ondanks dit streven kan het voorkomen dat een dier vanwege ziekte of gedragsproblemen de boerderij zal moeten verlaten. De kinderboerderij zal hiervoor geen verantwoording hoeven af te leggen aan de adoptant.

U kunt u aanmelden via educatie.brinkie@gmail.com