Kinderen uit de buurt in actie voor Brinkie!!! Fantastisch bedrag van 916 euro opgehaald met zwerfvuilactie voor Brinkie :) :) :)

Wij, van Brinkie,  zijn erg blij met de hartverwarmende actie van deze topkinderen!♥♥♥
Onze kinderen hebben weer een inzamelingsactie bedacht. 💖
Vorig jaar haalden we ruim 250 euro op voor het verzorgingstehuis Eben Heazer met een sponsorloop.
Dit jaar verdienen de kinderen geld door zwerfvuil te verzamelen. Elke volle vuilniszak 1 euro of buren mogen doneren wat ze willen voor Brinkie, Kinderboerderij ‘t Brinkie . Ennnn we hebben nu al 300 euro! Aan het einde wordt het verdubbeld door een gulle gever die deze actie zo geweldig vindt.
Wilt u ook doneren, stuur me dan een pb met het bedrag. Dan stuur ik een tikkie. Ik zorg dat het bedrag bij Brinkie terecht komt. De kinderen hopen zo dat Brinkie een alarmsysteem kan krijgen. En ik laat natuurlijk weten hoeveel zwerfvuil ze ophalen op 20 maart 2021.

kettingvangeluk@gmail.com

Hartelijke groet,
Jasmijn van der Klip

Algemene Ledenvergadering 2021

Stemformulier Jaarvergadering 2021

 

1- Uitnodiging jaarvergadering 2021 digitaal

1a-Brinkie jaarverslag van de voorzitter 2020[5

2a.NOTULEN LEDENVERGADERING 2020 (ELEKTRONISCH BEEINDIGD OP 31 OKTOBER 2020 23.59 UUR[720]

2b.Beantwoording vragen van leden nav de digitale ledenvergadering 2020

11a- Vragen nav ALV deel 1

11b- Vragen nav ALV deel 2

3-Resultaat 2020[475]

4-Balans 2020[473]

5-Financiele verklaring 2020[474]

6-Jaarverslag Dierverzorging 2020[478]

7-Jaarverslag Educatie 2020[483]

8-Jaaroverzicht Muntenactie 2020[480]

 

Inbraak met flinke schade bij Brinkie

Donderdagochtend 18 februari jl. troffen wij een kapotgeslagen raam aan…..Er was ingebroken!
Later bleek dat de inbrekers eerst via de buitenmuur wilden inbreken. Dat is niet gelukt, maar de muur is helaas flink gesloopt. Zodanig dat deze nu geheel vernieuwd moet worden. Dit zal een grote uitgave worden voor ‘t Brinkie. Gecombineerd met inkomstenverlies door de vele sluitingen i.v.m. Corona wordt dit extra lastig. Alle steun is dan ook welkom. Als u Brinkie wil en kan steunen kunt u een donatie overmaken op NL25 INGB 0000 089489 t.n.v Kinderboerderij ‘t Brinkie. Alvast hartelijk dank!

 

U kunt ook doneren via onze Crowdfund actie:

https://gofund.me/5df1c08c

AT5 heeft een reportage gemaakt van de inbraak en bijkomende schade, deze is vrijdag 19 februari uitgezonden :

AT5 nieuwsbericht Brinkie

 

Kerstmarkt 2020

De Coronaproof Kerstmarkt op zondag 22 november was een succes! Bezoekers werden gedoseerd (max. 30) toegelaten en konden rustig snuffelen tussen alle mooie kerstspullen.

Beleidsplan Dierenwelzijn

Kinderboerderij ‘t Brinkie
Beleidsplan dierenwelzijn

Amsterdam, 15 december 2018

Kinderboerderij ‘t Brinkie draagt het welzijn van haar dieren hoog in het vaandel. Wij zullen er alles aan doen om het welzijn van de dieren op ons terrein te garanderen.

Wij houden ons aan alle wet- en regelgeving die betrekking heeft op dierenwelzijn op kinderboerderijen, zoals ook vermeld in het keurmerk van de vereniging Samenwerkende Kinderboerderijen Nederland.

Wij zijn bezig met het behalen van het SKBN Keurmerk. Inmiddels voldoen wij aan de 26 wettelijke bepalingen die genoemd zijn in het SKBN Keurmerk.

Wij zijn in het bezit van het certificaat Zoönosevrij.

Daarnaast hanteren wij de uitgangspunten zoals vastgelegd in de overeenkomst ‘Van hart voor dieren naar toekomstbestendig dierenwelzijn’ (dd. 14 september 2017). Hierin zijn afspraken gemaakt over de huisvesting, het dierenbestand en het borgen van vakkennis op Amsterdamse kinderboerderijen.

Binnen deze kaders geven wij vorm aan onze eigen identiteit.

Waar mogelijk werken wij met de Amsterdamse kinderboerderijen samen om het dierenwelzijn op onze kinderboerderij te behouden en te verbeteren.

De uitgangspunten zoals vastgelegd in de overeenkomst ‘Van hart voor dieren naar toekomstbestendig dierenwelzijn’ (dd. 14 september 2017) zijn onderdeel van ons beleidsplan. Wij werken met een meerjarenplan voor onze dieren.

UITGANGSPUNTEN

Aantal dieren
De intrinsieke waarde van een dier en de beschikbare ruimte, kennis en budget zijn bepalend voor het aantal dieren dat wij houden. Door zorgvuldig, maar ook bedrijfsmatig afwegingen te maken, worden onze dieren de verzorging, huisvesting en omstandigheden geboden die nodig zijn voor een prettig, soorteigen leven. Zodoende is er sprake van een uitgebalanceerd dierenbestand.

Huisvesting
Wij bieden onze dieren gepaste huisvesting. Als minimumnorm hanteren wij de richtlijnen van het Landelijk Informatiecentrum Gezelschapsdieren (www.licg.nl) en de Positieflijst voor gezelschapsdieren. Uitgangspunt is dat te allen tijde er eerst diergericht, en pas daarna mensgericht gedacht wordt.

Onze dierverblijven zijn schoon, heel en veilig, en zo ingericht dat de dieren hun soorteigen, natuurlijke gedrag kunnen vertonen. Er is voldoende ruimte om te bewegen. Dieren kunnen zoveel mogelijk naar buiten. Er kan comfortabel gelegen en gerust worden. De dieren kunnen zich terugtrekken als zij geen contact met mensen wensen; schuilgelegenheden zijn niet toegankelijk voor bezoekers. Zowel binnen als buiten bieden wij bescherming tegen weersomstandigheden en roofdieren. Verlichting is niet hinderlijk en komt tegemoet aan de lengte van de dagen en het bioritme van het dier.

Al onze dieren hebben de mogelijkheid om permanent naar buiten te kunnen gaan.
Bezoekers mogen de geitenweide betreden indien er voldoende toezicht is en het weer dit toelaat. Onder begeleiding van de educatief medewerker mogen kleine groepjes kinderen op de konijnenweide.

Zie ook “Uitgangspunten naar diergroep”

Groepsdieren leven samen
Dieren die van nature groepsdieren zijn, worden samen met soortgenoten gehouden. Daarbij houden wij rekening met onderlinge familie- en vriendschapsbanden.
Indien het koppelen aan een soortgenoot onverhoopt niet mogelijk blijkt, wordt het dier de huisvesting geboden die voldoet aan de soorteigen behoeften. Er geldt dan een uitsterfbeleid.

Indien nodig kunnen wij voor onze konijnen advies vragen aan een vrijwilligster die konijnendeskundige is en in het bezit van een diploma van de Martin Gaus Academie.

Gedragsverrijking
Wij bieden onze dieren gerichte gedragsverrijking aan. Dit wordt bereikt door sociale interactie met soortgenoten, omgevingsverrijking, fysiek verrijkingsmateriaal, voedselverrijking, et cetera.
Zie ook “Uitgangspunten naar diergroep”

Aanschaf- en vervangingsbeleid
Wij houden ons aan de wet- en regelgeving die betrekking heeft op welke dieren wel en niet gehouden mogen worden in Nederland. De dieren betrekken wij zo veel mogelijk van collega-boerderijen, opvangorganisaties en erkende fokkers. Dieren die bijzondere huisvesting nodig hebben om hun natuurlijk gedrag te vertonen en specifieke verzorging behoeven, maar waaraan dit niet geboden kan worden, schaffen wij niet aan. Als een dier bij ons niet meer gehouden kan worden of niet meer past binnen ons dierenbestand, wordt het op diervriendelijke wijze afgezet.
Als er een reden is om dieren te vervoeren voor een bezoek elders, dan gebeurt dit altijd veilig en verantwoord onder (vakbekwame) begeleiding van een van onze medewerkers.

De meeste dieren verblijven op de kinderboerderij totdat zij wegens ouderdom of ziekte overlijden. Indien een dier wat betreft gedrag niet meer in de groep past, wordt er geprobeerd een ander verblijf te zoeken bij collega-boerderijen, particulieren of opvangorganisaties. Lukt dat niet dan zal het dier aan een vaste veehandelaar worden verkocht die over een groot netwerk van particuliere adressen voor hobbydieren beschikt. Een nieuwe eigenaar krijgt altijd de juiste informatie over verzorging, huisvesting en dierenwelzijn.

Er worden jaarlijks maximaal twee geiten en twee schapen gedekt. Dit zijn steeds wisselende dieren. Jonge dieren blijven minimaal drie maanden bij het moederdier. Als wij ons eigen dierenbestand willen en kunnen aanvullen doen we dat met de jonge dieren die bij ons geboren worden. De jonge dieren zijn geen vervanging voor oudere dieren.

Het jaarlijks dekken van enkele dieren dient uitsluitend een algemeen educatief doel en ter ondersteuning van de voorjaarslessen die aan groepen van scholen en kindercentra worden gegeven (dekken, geboorte, melk, moeder-kind relatie enz.). Sommige lammetjes worden uiteindelijk verkocht aan een vaste veehandelaar. Het streven hierbij is dat de dieren als gezelschapsdier worden doorverkocht. Wij willen op educatief gebied geen sprookje laten zien, maar de werkelijkheid. Dus onder andere het feit dat dieren en melkproducten door mensen geconsumeerd worden en in Nederland dieren op grote schaal worden gefokt en geslacht. Bezoekers worden op een neutrale manier bewuster gemaakt van de keuzes die zij hebben als consument.

Dieren die (on)gevraagd worden afgegeven
Kinderboerderij ‘t Brinkie is geen opvang van dieren die worden afgegeven of ongevraagd worden achtergelaten door particulieren. Wij geven hiermee het signaal af dat het kiezen voor een huisdier zorgvuldig dient te gebeuren. Wij adviseren bezoekers om niet zelf te fokken met huisdieren, maar om dieren bij een opvangcentrum te adopteren. Wij geven tevens informatie over het houden van dieren wat betreft hun specifieke verzorging en behoeften.

De zogenaamde ‘dumpdieren’ worden opgehaald door de aangewezen opvangorganisaties of de dierenambulance. Afstandsdieren worden in beginsel niet aangenomen; eigenaren worden verwezen naar de betreffende opvangorganisaties.

Overzicht opvangorganisaties:
Vogel- en zoogdierenopvang Stichting de toevlucht (vogels, egels, vossen, hazen enz.)
Bijlmerweide 1 (toegang via Kantershof) 020-6001144
Dierenopvangcentrum Amsterdam (afstand cavia’s, konijnen, katten e.d.)
Ookmeerweg 271
0900-2007207


Vakbekwaam personeel
Er is altijd sprake van een duidelijke organisatie waar de eindverantwoordelijkheid voor de dieren door een vakbekwaam persoon of personen geborgd wordt.
• Op onze kinderboerderij hebben we een gediplomeerde medewerker in vaste dienst met vakkennis van dierverzorging die de dagelijkse leiding heeft.
• Deze medewerker wordt ondersteund door medewerker(s) met relevante werkervaring.
• Het grootste deel van onze vrijwillige medewerkers heeft minimaal een aantal jaren praktijkervaring
• Eén vaste vrijwilligster werkt als dierenartsassistente
• Eén vrijwilliger is tevens konijnendeskundige
Daarbij ondersteunen de Amsterdamse kinderboerderijen elkaar door kennis te delen, waar wenselijk samen te werken, of bijvoorbeeld workshops te organiseren en externe deskundigen uit te nodigen.

Kinderboerderij ‘t Brinkie neemt deel aan een besloten Whatsapp groep van kinderboerderijen waarin kennis wordt gedeeld en bijvoorbeeld gecommuniceerd wordt over het overnemen of uitwisselen van dieren.


Bij de verzorging van de dieren bij Kinderboerderij ‘t Brinkie wordt gewerkt volgens de Preventie Jaarkalender. Zo vindt er bijvoorbeeld regelmatig mestonderzoek plaats, worden de dieren tijdig gevaccineerd, ontwormd enz. Verder is er regelmatig overleg met de veearts en de dierenarts over onze diergroepen.

Voorbeeldfunctie
Wij geven aan onze bezoekers het goede voorbeeld over het houden van dieren, door het bewustzijn te vergroten van de intrinsieke waarde van een dier, het soorteigen gedrag en de waarde die een dier heeft voor de mens. Dit uitgangspunt bepaalt tevens de inhoud van onze voorlichting en ons educatieve aanbod.

Pensionopvang
Wij bieden geen pensiongelegenheid.

UITGANGSPUNTEN NAAR DIERGROEP

Koeien
Koeien zijn groepsdieren en worden met minimaal één soortgenoot gehouden. Bij Kinderboerderij ‘t Brinkie hebben wij twee koeien. Dit is in verband met de ruimte tevens het maximaal aantal koeien dat wij kunnen houden. Wij beschikken over twee weides die om en om worden gebruikt voor de koeien.
Weide 1: Oppervlakte: 85 x 35 meter ( 2975 m2) met schuilhok (2,9 x 2,4 m = ca. 7m2)
Weide 2: Oppervlakte: 56×12 meter (672 m2) met schuilhok (3.80 x 1.85 m = ca. 7 m2)
Winterverblijf꞉ Loopstal van 6,60 x 3,80 m ﴾꞊ ca. 25m2), strobedekking
Er is voldoende schaduw ﴾bomen en schuilhok﴿ en drinkwater aanwezig. De dieren krijgen de juiste voeding en dagelijks wordt er schoongemaakt. Bezoekers mogen niet in de weide.
Onze koeien verblijven levenslang op onze boerderij totdat zij sterven door ouderdom of ziekte. Onze koeien worden niet gedekt.
Verrijking: In de loopstal beschikken de koeien over een rugborstel.

Ezels en pony’s
Ezels en pony’s zijn groepsdieren. Onze twee ezels en twee pony’s staan samen in één weide.
De weide heeft een oppervlakte van 70 x 82 m (ca. 5740 m2) en het schuilhok heeft een oppervlakte van 6×3 meter.
De dieren krijgen de juiste voeding en er wordt dagelijks schoongemaakt.
Er zijn voldoende schaduwplekken op de weide in de vorm van bomen en bosjes. Er is voldoende drinkwater aanwezig en de dieren beschikken naast de omringende sloot over een waterpompvoorziening op zonne-energie.
Wij hebben besloten tot een uitsterfbeleid (mede i.v.m. de beschikbare ruimte) voor de pony’s. Dat houdt in dat als één van de pony’s overlijdt er een nieuw onderkomen wordt gezocht voor de overgebleven pony zodat deze niet alleen komt te staan.
Verrijking: De pony’s en ezels worden regelmatig geborsteld.

Varkens
Varkens zijn groepsdieren.
Wij hebben twee Kune-Kune varkens en dat is ook het maximale aantal dat wij, mede i.v.m. ruimte, willen huisvesten. De dieren krijgen de juiste voeding en er wordt dagelijks schoongemaakt.
Er is voldoende schaduw en drinkwater(tap).
De varkens beschikken over een ruim nachthok met een oppervlakte van 3.55m x 2.40m en een buitenverblijf van 3.80m x 6.60m.
Verrijking: De varkens beschikken over een modder-wroetbad en hebben speelgoed (bal) gekregen. Zij doen daar overigens niets mee.

Geiten
Geiten zijn groepsdieren en onze acht geiten zijn in een groep gehuisvest. Er is ruimte voor 10 geiten.
De geiten beschikken over een ruime weide van 35m x 22m en twee schuilhokken:
Groot betegeld schuilhok (4.70m x 4.75m)
Schuilhok in de weide (3.90m x 2.40m)
De dieren krijgen de juiste voeding en er wordt dagelijks schoongemaakt. Er is ruim voldoende schaduw en drinkwater(tap).
Verrijking: De geiten beschikken over een met gras begroeide klimheuvel en hebben een riant klim- en klautertoestel.

Schapen
Schapen zijn groepsdieren en worden in een groep van maximaal 4 dieren gehouden. De dieren krijgen de juiste voeding en er wordt dagelijks schoongemaakt. De schapen worden elk jaar geschoren. Er is voldoende schaduw en drinkwater(tap).
Weiland: 38m x 18m
Schuilhok betegeld: oppervlakte van 3.40m x 4m
Schuilhok weide: oppervlakte 2.45m x3.15m

Kippen
Kippen zijn groepsdieren en worden in een groep gehouden.

Verblijf “Grote voliere”: 15 krielkippen en 3 pauwen
Oppervlakte ren 5.20m x4.40m
Oppervlakte nachthok 3.55m x 2.40m
Het is de bedoeling om de pauwen indien mogelijk op de schapenweide te huisvesten.
De dieren krijgen de juiste voeding, dagelijks schoon drinkwater en er wordt wekelijks schoongemaakt.
Verblijf kippenrennen:
Grote rassen max. 5 kippen per ren
Krielrassen max. 8 kippen per ren
Oppervlakte buitenren: 2m x 3.40m
Oppervlakte nachthok : 2m x 2.40m

Verrijking: De kippen krijgen naast legkorrel regelmatig gemengd graan in de buitenren gestrooid en er wordt af en toe een krop andijvie opgehangen.
Cavia’s
Cavia’s zijn groepsdieren. Wij houden een groep van 8 cavia’s.
De cavia’s verblijven samen in een geïsoleerd nachthok en beschikken over een (tegen wild beschermde) buitenren.
Oppervlakte nachthok: 1.25m x 1.25m
Oppervlakte buitenren: diameter van 3.95m (6,8 m2)
De dieren krijgen de juiste voeding, dagelijks schoon drinkwater en er wordt wekelijks schoongemaakt.
De cavia´s gaan wekelijks met vrijwilligers van Stichting Kind en Dier naar de kinderafdeling van het AMC. De vrijwilligers hebben overleg met de beheerder/medewerkers over het borgen van het welzijn van de dieren bij deze activiteit en bij het vervoer.
Ook wordt een deel van de dieren ongeveer een uur per week ingezet bij de wekelijks inloopmiddag waarbij de konijnen onder begeleiding geaaid en een beetje gevoerd mogen worden. De dieren worden bij deze activiteit in met hooi gevulde manden geplaatst in de educatieve ruimte. Hierdoor onstaat er voldoende rust en veiligheid voor de dieren. Andersom werkt het ook goed bij kinderen die in eerste instantie angstig zijn voor de dieren.

Verrijking: De cavia’s hebben veel schuilruimte en krijgen regelmatig groenvoer.

Konijnen
Konijnen zijn groepsdieren. Wij houden twee groepen konijnen in twee verblijven.
Konijnenheul:
Maximaal 6 dwergkonijnen
Oppervlakte nachthok: 1.25m x 1.25m
Oppervlakte buitenren: doorsnede 4.90m = 8,4 m2
De dwergkonijnen gaan wekelijks met vrijwilligers Stichting Kind en Dier naar de kinderafdeling van het AMC. De vrijwilligers hebben overleg met de beheerder-medewerkers over het borgen van het welzijn van de dieren bij deze activiteit en bij het vervoer.
Ook worden de dieren ongeveer een uur per week ingezet bij de wekelijks inloopmiddag waarbij de konijnen onder begeleiding geaaid en een beetje gevoerd mogen worden. De dieren worden bij deze activiteit in met hooi gevulde manden geplaatst in de educatieve ruimte. Hierdoor onstaat er voldoende rust en veiligheid voor de dieren. Andersom werkt het ook goed bij kinderen die in eerste instantie angstig zijn voor de dieren.

Verrijking: Zandbak om in te graven en strobedekking binnen/buiten, hoogteverschillen

Konijnenweide:
Maximaal 15 konijnen.
Nachthok:
Lengte 3.60 m
Breedte: 2.40m
Hoogte: 2.40m
3 extra schuilhuisjes (oppervlakte 60×50 cm)
Oppervlakte weide: 25m x 6m (125m2)

De konijnenweide wordt alleen onder begeleiding en met kleine groepen bezoekers betreden.

Verrijking: Tunnel, zandbak, boomstammen, wilgentakken en schuilobjecten.

Convenant Dierenwelzijn
Op 14 september 2017 hebben wij het Convenant Dierenwelzijn ondertekend.
Deze overeenkomst – en daaruit voortvloeiende activiteiten- zullen wij actief communiceren op onze website.

JAARLIJKSE RAPPORTAGE

Amsterdamse kinderboerderijen rapporteren jaarlijks hoeveel dieren er geboren, overleden of vertrokken zijn. Onderstaand een voorbeeld van een dergelijk overzicht:

Diergroep 2018
Niet meer op de kinderboerderij Reden Vanwege
Haan Mika Overleden Gevolgen van ouderdom
Konijn Marcel Overleden Wegens ziekte
Etc. Etc. Etc.
Herplaatst Reden Waar naar toe
Haan Jopie Vertoonde agressief gedrag Uitgeplaatst via de stichting ‘Red een legkip’
Etc. Etc. Etc.
Nieuw Reden Waar vandaan
Konijn Toet Aanvulling diergroep Konijnenopvang De Werf
Etc. Etc. Etc.

Algemene Ledenvergadering 2020

Vooraf:
Het is voor ons als bestuur lastig dat er heel veel detail vragen over het financieel verslag zijn waarbij het antwoord op veel vragen is: wij doen dit al een aantal jaar zo en door in het financieel verslag over 2019 dezelfde systematiek te kiezen als in de begroting 2019 kan de ledenvergadering zien of wij ons aan onze afspraak gehouden hebben.
Het is daarnaast een goed thema op de vergadering waarbij je elkaar ziet eens echt te praten over financiële positie van de boerderij dat gaat digitaal niet. De eerste vergadering die weer gewoon fysiek gaat zal het bestuur dit thema agenderen.

Opmerking Joop Visser

1. Is er een verklaring waarom de opbrengst melkbus post 8003 zo laag is t.o.v. vorige jaren?

Antwoord bestuur: De melkbus wordt dagelijks bij de in/uitgang gezet en regelmatig geleegd. Er zit niet méér in dan er in de boeken is verantwoord.

Opmerkingen Alfred de Jong

1. Op de agenda staat de bestuursverkiezing vermeld en daarin wordt aangegeven dat ondergetekende wordt voorgesteld als nieuw bestuurslid.
Ik heb helaas (nog) geen inzicht in uw Statuten maar wil u toch het volgende voorleggen:
In het verslag van vorig jaar geeft u aan dat het een wens is om een bestuur te formeren van 5 personen.
In de verenigingsstatuten staat vermeld dat het bestuur tenminste uit drie personen dient te bestaan, te weten een voorzitter, secretaris en een penningmeester en dat dit bestuur kan
worden uitgebreid met 2 of meerdere personen. De voorzitter, secretaris en penningmeester worden echter in functie gekozen door de leden waarna de overige bestuursleden door het
voltallige bestuur een functie kunnen worden toegewezen.
In de agenda heeft u dus verzuimd bekend te maken dat de heer T.H.M. Buddelmeijer zijn functie als penningmeester zal overdragen aan het door u voorgestelde en door de leden
goed te keren besluit om hem te vervangen door ondergetekende. Tevens is verzuimd aan te geven wat de heer Buddelmeijer gaat doen, vertrekken of verder in een andere functie.

Hierdoor kunnen de leden de indruk krijgen dat er nog steeds een bestuur blijft bestaan van 2 bestuursleden. Nergens lees ik de oproep aan de leden om zich eventueel
beschikbaar te stellen als nieuw bestuurslid.

Antwoord bestuur: De wens om tot een 5-koppig bestuur te komen bestaat alsnog en wij roepen al jaren dat we aanmeldingen zeer op prijs stellen maar de reacties zijn tot nu toe nog
steeds vrijwel nihil. Tim Buddelmeijer heeft tijdens één van de vorige bestuursvergaderingen aangegeven in het bestuur te willen blijven zitten, mits de leden hem weer kiezen. In welke
hoedanigheid zal in het bestuur worden besproken.

2. Mijn complimenten voor de notulist(e). Het verslag is kort en bondig maar ik zou het zeer op prijs stellen als de diverse (behandelde) agendapunten zouden worden voorafgegaan door
een cijfer dan wel een letter. Dit om een referentiepunt te creëren en zoeken op een pagina wordt voorkomen. Desondanks worden de notulen door mij goedgekeurd.

Antwoord bestuur: Notulen zullen indien mogelijk worden voorzien van een nummer en/of
cijfer.

3. Vorig jaar na afloop van de Ledenvergadering heb ik te kennen gegeven dat ik mij, voor een goede voortgang van onze Kinderboerderij, kandidaat zou willen stellen als penningmeester.
Tijdens mijn werkzame leven ben ik in diverse functies bezig geweest in een grote personeelsvereniging. Dit is echter niet te vergelijken met de complete financiële administratie van onze kinderboerderij.Ik werkte toen nog met een tabellarisch kasboek en later met Windows Excel. Nu heb ik in de afgelopen maanden heel hard gewerkt om mij een geheel nieuwe manier van online
boekhouden eigen te maken en heb hierbij de hulp gekregen van de huidige penningmeester Tim Buddelmeijer. In het begin verliep onze samenwerking nog niet geheel gladjes maar na
diverse gesprekken hebben wij samen de neuzen in dezelfde richting. Ik zal echter nog meermalen met hem achter het bureau moeten kruipen om het volledige vertrouwen van
het bestuur en de leden te kunnen verkrijgen en hoop dan ook dat Tim mij voorlopig zal willen blijven bijstaan met zijn adviezen.
Hierbij wil ik dan ook mijn dank uitspreken naar Tim Buddelmeijer voor al hetgeen hij voor Kinderboerderij ‘t Brinkie in de afgelopen jaren heeft gedaan en voor de afgelopen tijd
waarin hij vele uren met mij heeft doorgebracht om duidelijkheid te verschaffen en inzicht te verlenen in het hedendaagse boekhouden. TIM BEDANKT!!

Opmerkingen Toon Borst in samenwerking met een aantal vrijwilligers/leden

1. Eerste opmerking: vrijwilligers niet zijnde leden kunnen niet deelnemen aan de ledenvergadering. Wij gaan ervan uit dat genoemde vrijwilligers ook lid zijn.

2. Kunnen náást de namen van de afwezigen met bericht alsnog de namen erbij?

Antwoord bestuur: ad.2 Abusievelijk zijn in de notulen de namen van de aanwezigen niet vermeld. Wij zullen in de toekomst dit weer wél doen. Niet meer te achterhalen is wie er
aanwezig waren.

3. Naar aanleiding van dit verslag: “Mededeling kascontrole Marion en Hugh de financiële boeken gaan controleren“ Nu dit niet is gebeurd verwijs ik naar art. 13 sub 6 van de statuten
van de Vereniging: “De last van de kascommissie kan te allen tijde door de algemenevergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere kascommissie “.                    Ook in de vorige Algemene Vergadering in maart 2018 (en 2017 en 2016?) heeft deze controle commissie NIET plaats gevonden. N.B. Járen lang moest er naast controle
door een kascommissie ook een accountantsverklaring volgen. Een paar jaar geleden is dit door de Gemeente vast gesteld voor organisaties die méér dan honderd duizend euro
subsidie ontvangen. Des te noodzakelijker dat we hierbij onze eigen statuten volgen. M.a.w. Oproep doen voor Ledenvergadering maart 2021 voor nieuwe leden
kascontrolecommissie voor Jaarverslag 2020 in plaats van Agendapunt weg te laten?

Antwoord bestuur: Er is een kascontrole geweest door de kascontrole commissie en de verklaring van de commissie zal bij dit antwoord worden toegevoegd. Tevens roepen wij weer
leden op om zich op te geven voor de controle van de boeken over 2020.

4. N.a.v. “Subsidie aanvraag bij Gemeente voor 88 duizend euro voor betaalde medewerkers o.a. voor zondagdiensten en ‘slechts ‘ €71.580,00 gekregen.”
Welke gevolgen zijn hiervan?

Antwoord bestuur: Er is geen subsidie ontvangen om de zondagsdiensten betaald in te vullen en dat houdt in dat de zondagdiensten gedraaid moeten blijven worden door de vrijwilligers
die dit met veel inzet doen.

5. N.a.v. “ambitie om met een bestuur van 5 bestuursleden te werken. Nog op zoek naar secretaris en 2 bestuursleden.” Waarom heeft het bestuur niet veel eerder een Algemene
Vergadering belegd nu blijkt dat al meer dan 4 jaar het Dagelijks Bestuur bestaat uit een voorzitter en secretaris (sinds het vertrek van Willy Vossenaar als secretaris ).Zie artikel 12,
lid 2 onder Bestuurstaak- Vertegenwoordiging: “Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een
algemene vergadering te beleggen, waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt “.
Is het bestuur zich ervan bewust van het risico al jarenlang slechts een bestuur van twee personen te vormen? Zo ja, welk plan in voorbereiding om de gevolgen daarvan af te
wenden?

Antwoord bestuur: Zie ook het antwoord aan Alfred de Jong hierboven met wederom de volgende aanvulling: Het bestuur is zich bewust van de situatie en doet al jaren een oproep
aan de leden om zich kandidaat te stellen. Het bestuur heeft vier jaar geleden, drie weken nadat zij op de hoogte was van het vertrek van Willy Vossenaar dit gedeeld met de ALV die er
toen was. Daarmee heeft het bestuur zich aan deze verplichting gehouden.

6. Wie er momenteel zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel?

Antwoord bestuur: Momenteel zijn Auke van Nie als voorzitter en Tim Buddelmeijer als
penningmeester ingeschreven.

7. N.a.v. verslag onder alinea Subsidievoorwaarden: UITWERKEN Erika artikel huiselijk geweld en gezond gewicht Inmiddels gebeurd

Antwoord bestuur: Er is op het vrijwilligersoverleg over gesproken. Wij hebben niet voldoende contact met de kinderen die ons bezoeken om iets op te merken over huiselijk geweld. Er is
nagedacht of er appels of ander fruit in de verkoop zou kunnen. Dat is afgewezen omdat we zo weinig omzet maken.

8. Is dit hetzelfde onderwerp als KEURMERK?

Antwoord bestuur: Nee, dat is niet hetzelfde

9. Verdere resultaten?

Antwoord bestuur: In 2019 geen

10. Kunnen teksten ALGEMEEN en DIERVERZORGING niet beter op elkaar afgestemd worden?

Antwoord bestuur: Wij zullen dit met de notulist overleggen

11. “2019 was een goed jaar.” “Het mooie weer hielp een handje mee.’ Verbazing uit zich of dit nu werkelijk door de hitte golf is gekomen? Meestal zoeken de kinderen c.s. dan toch het
water/Gaasperplas op?

Antwoord bestuur: Mooi weer is geen hittegolf, mooi weer is geen regen.

12. Op basis waarvan vindt deze telling plaats? In de jaren tot en met 2008 op 3 tijdstippen: om 10.00, 12.00, 14.00 en 16.00 uur het aantal bezoekers ter plekke. Opgeschreven op de
dagelijkse lijsten van gebruikte consumpties. Daarna?

Antwoord bestuur: Er wordt al enige jaren geteld en geregistreerd op een uniforme wijze. Resultaat van de telling is bijgevoegd aan de stukken voor de ledenvergadering.

13. Toelichting op “de financiële situatie blijft zorgelijk “( nergens een bijlage van spaarrekening waarin het budget m.b.t., reserveringen m.b.t. dierenverblijven, hekken, educatieve ruimten.

Antwoord bestuur: Bij het jaarverslag is ook een balans toegevoegd waarin de bankrekeningen, de reserveringen en de opstallen worden vermeld.

14. IS HET EEN IDEE OM DE KINDERBOERDERIJ NAAR DE (VOOR)SCHOLEN TE BRENGEN?

Antwoord bestuur: Er wordt, nog steeds, contact gehouden met de scholen. Of er daadwerkelijk aan het aantal uren moet worden gesleuteld moet nog worden bekeken.
Tijdens het maken van de stukken voor de ledenvergadering waren de complicaties van de CORONA crisis nog niet bekend en is daar verder ook geen melding van gemaakt. Ter info: wij
hebben gebruik gemaakt van de NOW 2 regeling en zijn daarom verplicht om het personeel aan te houden om teruggaaf van de verleende vergoeding te voorkomen.

15. Onder Resumé voortaan ook het verschil tussen Inkomsten en uitgaven (€1.179,00) benoemen als Onkosten?

Antwoord bestuur: Om te voorkomen dat de inkomsten zichtbaar worden voor het stadsdeel (mogelijk een verlaging van de subsidie) is gekozen om de bijdrage uit de muntenactie als één
bedrag op te nemen bij giften derden. Het saldo dat dan nog overblijft wordt toegevoegd aan de reserve voor aanschaf nieuwe bakfiets zodat er 0 overblijft.

16. Waarom vrijwilligersonkosten van vrijwilligers betrokken bij de Kringloop winkel €1.500,00 (4802) onder op deze plek in plaats van onder Winkel/Milieu etc. (7008 t/m 8013 kosten
kringloop )?

Antwoord bestuur: De suggestie zal worden overgenomen in 2020 maar niet alle kosten zijn voor de kringloop. Er worden ook kosten gemaakt voor vrijwilligers van de exploitatie. We
zullen proberen om daar een goede verdeling van te maken.

17. Graag een toelichting op Overige personeelskosten? zie vooraf is conform begroting

Antwoord bestuur: De overige personeelskosten bestaan voornamelijk uit verzekeringen (o.a. ziektekosten), ARBO kosten, bijdrage FCB en kosten BHV training.

18. Wat is de financiële positie van de kinderboerderij? M.a.w. een balans met daarin de waarde van de opstallen, hekken, afschrijvingen, reserve en eigen kapitaal?

Antwoord bestuur: Zie de bij de stukken gevoegde balans en het antwoord op vraag 6B

19. Toelichting op Huisvesting educatie: Hier (alsook onder 4656) opgenomen als een negatief bedrag, terwijl bij het afscheid van De Coördinator Educatieve activiteiten Stadsdeel Zuidoost
(Flip de Haan.) een EXTRA bedrag van €5.000,00 structureel is geregeld (náást het bestaande bedrag van 20 duizend euro voor de educatieve medewerkster)?

Antwoord bestuur: De kosten van huisvesting Educatie zijn de gebruikelijke schoonmaak en overige kosten die opgenomen zijn bij Exploitatie kopje Huisvesting. De subsidie voor educatie
is NIET meer van toepassing. Er wordt nu één subsidie toegekend voor exploitatie én educatie.

20. Toelichting op Giften Jubileum 8049: 1.071? is subsidie deelraad

Antwoord bestuur: De giften bestaan uit een subsidie voor bewonersactiviteiten (aangevraagd door Auke als bewoner) en giften van bezoekers tijdens de viering van Brinkie’s
verjaardag.

21. Toelichting op 8000 Contributie: al een paar jaar achter elkaar een brief bij de kalender die steeds spreekt over ‘duizend leden ‘. In plaats van €5.000,00 staat hier het bedrag van
€2.705,00. M.a.w.541 leden? Wat wordt er gedaan om nieuwe leden te werven nu het aantal leden schrikbarend is gezakt. In plaats van duizend x het gemiddelde dat ‘t Brinkie in jaren in
guldens oud is “als slogan (dus in 2009 1000 x f. 25, = gulden is meer dan €11.000,00 euro nu 540 leden x 5 euro = €2.705,00 Een verschil van zo’n 8 duizend euro. Laat in de
voorjaarsmaanden maart, april, mei iedere medewerker (vrijwilliger of betaald) IEDERE bezoeker vragen voor vijf euro lid te worden. Zet een Thermometer onder de veranda en
houdt die per week drie maanden bij. DAARBIJ TEVENS DE VRAAG hoe je de leden die je wilt uitnodigen voor de vergadering bereikt door alleen de datum op de kalender te melden en
aan te kondigen via de website waar de stukken en moeilijk te vinden zijn én moeilijk te lezen; je moet ze al vergroten en je kunt ze niet downloaden.

Antwoord bestuur: Ledenwerving is erg belangrijk bespreken kan niet digitaal. Ter aanvulling: onze ledenlijst bestaat nog steeds uit rond de 1000 leden. De contributie wordt deels aan het
eind van het boekjaar en deels in het begin en in de loop van het volgende boekjaar betaald. Uit de ontvangsten kan dus niet worden afgeleid dat het (betalende) ledenbestand slechts
541 leden telt. Bovendien zijn er leden die ondanks ons verzoek bij de aangeboden kalender niet betalen en die worden na 2 jaar niet betalen afgevoerd van de lijst.

22. TOELICHTING OP HET LAAGTE RECORD BEDRAG VAN 8003 (incl. melkbus) slechts 93 EURO IN DE MELKBUS. In 2018 nog 576 EURO In 2017: 872 EURO?

Antwoord bestuur: Zie antwoord op vraag van Joop Visser hierboven.

23. (zie boven vraag 15 en16): 7008: Kosten Kringloop: €3.111,00. Moeten hierbij de vrijwilligerskosten van €4802,00 (1.627 voor 3 vrijwilligers betrokken bij Kringloop) ook niet
bij gerekend worden ?

Antwoord bestuur: Zie antwoord op vraag 15 en 16 maar is wel conform de begroting. Begroting zal ook worden aangepast in de komende jaren.

24. 8002 : Subsidie exploitatie : €71.560,00: zie de reeds eerder gestelde vraag 4: Onder dit bedrag valt ook de ongeveer 25.000 euro ten bate van de educatie. Anders is de suggestie
alsof deze subsidie alleen is bedoeld voor de exploitatie exclusief de educatie.

Antwoord bestuur: Zie antwoord op vraag 19

25. 4656 : Waardevermindering opstal en huisvesting educatie : 9.036 . Onder Vraag 3 is al duidelijk gemaakt dat via Coördinator Educatie Zuidoost een bedrag van €5.000,00
structureel extra subsidie ter beschikking is gesteld voor deze Huisvesting/opstal.

Antwoord bestuur: Zie antwoord op vraag 19

26. Bij SAMENVATTING: Waarom staan náást genoemde Posten Exploitatie Kinderboerderij (78.098), Educatie( 38.617) Subsidie(71.580) en Kringloop ( 32.802) hier óók Muntenactie,
maar dan op –0?

Antwoord bestuur: Zie antwoord op vraag 15

27. Aangevraagde Subsidie: €93.000,00 (extra 21. 420) t.b.v. zondagsdiensten voor 2020 i.p.v. toegekende 71.580 afgewezen. Inschatting dat dit ook voor 2021 gaat gelden gezien de
financiële situatie van de Gemeente Amsterdam. Welke mogelijke opties op langere en kortere termijn ziet het huidige bestuur voor de toekomst. Mede als perspectief voor het
(grotendeels) bijna geheel nieuw te vormen bestuur in maart 2021? Is het ook niet een kwestie van BELEID (Vraag 26) om (ook jeugdige ) bezoekers méér bij de dier verzorging te
betrekken zoals dit ook op andere kinderboerderijen (o.a. de Pijp ) gebeurd? En zoals járenlang met onze pony meiden die op een gegeven moment ook vrijwilligersdiensten
gingen mee draaien?

Antwoord bestuur: Zie onder “Vooraf”.

21. N.a.v. Financieel verslag 2019 (en 2018): 8000 CONTRIBUTIE: in 2018 2.284,= (456 leden x 5,= euro ) en in 2019 €2.705, 00 (541 leden) de vraag waarom voor 2020 het aantal leden
beperkt is begroot tot slechts drie honderd ( 300 x 5 = €1.500,00)?

Antwoord bestuur: Dit is een pessimistisch vooruitzicht op het aantal leden met de hoop dat het ledental zal stijgen. Zie ook het antwoord op vraag 21.

22. Volgens artikel 11 (Bestuursfunctie e.a.) uit de statuten wordt 11.1. De voorzitter , de secretaris en de penningmeester door de algemene vergadering rechtstreeks in functie
gekozen. De overige functies verdeelt het bestuur onderling. “ Heb begrepen dat het kandidaat bestuurslid mogelijk de functie van penningmeester – als opvolger van de huidige
aftredende penningmeester – gaat vervullen. Betekent dit dat de kandidaat bestuurslid nú gekozen gaat worden als ALGEMEEN bestuurslid en t.z.t. in de Ledenvergadering van maart
mogelijk als Dagelijks Bestuurslid? En dat er voorlopig nog een vacature secretaris blijft? Of wordt deze kandidaat interim-secretaris voor de Kamer van Koophandel tot maart 2021?

Antwoord bestuur: Dit doen we al jaren als onderdeel jaarverslag en zien niet in waarom dit opeens een probleem is. De verkiezing van een nieuw bestuurslid is, mede door het aantal
leden dat zich aangemeld heeft voor de vergadering, uitgesteld tot de volgende fysiekevergadering waarbij anoniem kan worden gestemd.

23. Ledenvergaderingen Hoe bereik je de leden die je wilt uitnodigen voor de vergadering? Email van leden is veelal niet bekend. Alleen via de website??? En hier staat oude info met een
uitnodiging van 20 maart en de stukken zijn moeilijk te vinden omdat de helft niet te zien is en de stukken zelf zijn heel moeilijk te lezen, je moet ze al vergroten en je kunt ze niet
downloaden.

Antwoord bestuur: Deze discussie voeren we ieder jaar, doen het al jaren zo, meerderheid van de vergadering vindt het goed tot nu toe.

24. WEBSITE Waarom maar op 3 dagen(do. en vr. van 10.00-12.00 en op za. van 13.00-15.00) open zoals op de website staat (De zaterdag staat NIET op de website, maar wel op
Facebook)? Waarom niet élke zaterdag vanaf 11.00 – 17.00 waarop de zaterdag medewerkers aanwezig zijn en ook meestal een andere vrijwilliger in de buurt? En niet
maandag en woensdagmiddag e.v. En op zondagmiddag van 13.00 – 17.00? Het is buiten en wat is het risico? En kunnen e.v.t risico’s niet opgelost worden. Steeds meer Gaasperdammers met kinderen hebben nu de Bijlmerweide gevonden en genieten daar in de afgelopen zomer. Website moet geactualiseerd worden. O.a.: Adopteer een pony. Welke pony?

Antwoord bestuur: Openingstijden tijdens de CORONA crisis zijn niet aan de orde bij de ledenvergadering van 2019. Wij zullen de opmerkingen doorspelen aan de
verantwoordelijken voor de website en facebook pagina. Plannen waren om in september jl. te bekijken of we langer open konden. Vanwege de toename van corona besmettingen en
bijbehorende maatregelen is dat nog niet gebeurd en ook na de persconferentie van 13 oktober jl. zijn er geen optimistische plannen tot uitbreiding van openingstijden.

Opmerkingen Stanneke van Westerop

1. Ik vraag me af of e.e.a. wel volgens de statuten gaan?

Antwoord bestuur: Het gaat volgens de statuten.

2. Kascommissie???

Antwoord bestuur: Het bestuur vraagt ieder jaar aan de ledenvergadering een kascontrolecommissie samen te stellen zodat haar werk gecontroleerd wordt. Het is de
ledenvergadering helaas niet ieder jaar gelukt daar deelnemers voor te vinden.

3. Hoe zit het met het keurmerk?

Antwoord bestuur: We waren bezig naar het SKBN keurmerk toe te werken. De SKBN functioneert de afgelopen jaren minder goed en de gemeente Amsterdam is bezig een eigen
set te ontwikkelen. Daarom wordt er nu minder aandacht aan besteed

4. Hoe zit het met loonkosten educatie en loonkosten kringloopwinkel.

Antwoord bestuur: Zie post 4010 jaarverslag, er zijn geen medewerkers betrokken bij de kringloop dus geen loonkosten.

5. Hoe zit het met de subsidie?

Antwoord bestuur: Die was in 2019 €71580,00 (zie jaarverslag). We vragen zeer regelmatig om verhoging, dat wordt altijd afgewezen

6. Nieuwe bestuursleden. Snap ik dat het moeilijk te vinden is.

Antwoord bestuur: In de stukken staat het voorstel de bestuurslid te benoemen.

7. Doel ‘t Brinkie: het moet weer leuk worden bij ‘t Brinkie. Dan willen mensen ook meer doen……

Antwoord bestuur: Is het bestuur het niet mee eens, het is leuk op ’t Brinkie alleen in corona tijd zijn we erg voorzichtig.

8. Dat zijn wat vragen. Ik weet het ook niet. Ik ben niet goed met besturen. Maar ik vind niet dat het goed gaat met ‘t Brinkie. En ik snap dat het voor de mensen die vrijwilliger zijn bij ‘t
Brinkie ook niet makkelijk is, maar de coronaregels zijn makkelijk te veranderen. Kijk hoe andere kinderboerderijen het doen, en leer ervan. Je hoeft niet alles zelf te bedenken. Straks
komen de mensen steeds minder, en dan leeft het niet meer.

Als toevoeging nog de opmerking van Alfred de Jong waarvan akte:

Er past een betere uitleg omtrent onze vrijwilligers die bijna allemaal in de Corona-risicogroep zitten en hun stinkende best doen om een algehele Corona-sluiting te voorkomen.
Een aantal vrijwilligers zorgt uitsluitend voor het welzijn van onze dieren en daarnaast houden zij, waar mogelijk toezicht op de bezoekers. Vrijwilligers om de aantallen bezoekers in
goede banen te leiden zijn er onvoldoende en dus moet helaas het hek op slot als de aantallen te groot worden. Dit kan ons niet in dank worden afgenomen maar, helaas worden hierbij
vaak lelijke woorden gezegd naar degene die bij hek staat. Gelukkig zijn de bezoekers voor de winkel zich beter bewust van deze risico’s en uiterst dankbaar voor wat zij bij ons kunnen kopen.
Ook vergeet men dat op elk kind vaak twee volwassenen in de boerderij aanwezig zijn en daardoor komen wij veel te snel aan de gestelde toegangsnormen.
Heel veel mensen en ook onze leden denken alleen maar aan het aantal kinderen dat wij zouden moeten kunnen herbergen maar niemand denkt erbij na dat wij niet over grote
aantallen vrijwilligers beschikken om langere tijden openstelling te waarborgen.

Dit waren de vragen en opmerkingen van de leden n.a.v.de ledenvergadering 2019 en beantwoording daarop van het bestuur. Onze excuses voor de vertraagde beantwoording van jullie
vragen.

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur,
Tim Buddelmeijer (penningmeester/secretaris a.i.)

CORONA VIRUS

Spullen voor de Kringloopwinkel kunt u dagelijks brengen van 10.00-16.00.

NIET op dinsdag en zondag.

Graag de spullen voor het hek zetten, wij halen ze regelmatig binnen. 

Wij verzoeken u vriendelijk de spullen niet zelf in het inbrenghok te plaatsen. Onze (kwetsbare) vrijwilligers zijn daar vaak aan het sorteren. De ruimte is te klein voor twee personen om 1.5 m afstand te houden. Daarom graag i.v.m. veiligheid graag de spullen buiten voor het hek plaatsen.

 

Boerderij/speeltuin: do/vrij 10.00-12.00 en zaterdag van 13.00-15.00

Onze Corona regels voor de boerderij:
Volg a.u.b de aanwijzingen van onze medewerkers

Geen toegang bij klachten (verkouden, hoesten enz.)
Houd 1.5 m afstand van elkaar

Max. 15 volwassenen met max. 5 kinderen per volwassene
Alleen kinderen onder begeleiding van een volwassene
Achterpad (richting schapen) max. 1 gezin per keer

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!
😊

Kringloopwinkel: ma,do,vrij 13.00-15.00  (rest van het terrein gesloten).

Onze Corona regels voor Kringloopwinkel:
Volg a.u.b. de aanwijzingen van onze medewerkers
Volg de aangegeven looproute
Geen toegang bij klachten (verkouden, hoesten enz.)
Houd 1.5 m afstand van elkaar

Max. 2 bezoekers bij wachtstreep
Max. 2 bezoekers in winkel

Geen kinderen

Eigen karren en tassen op bewaartafel
Handen svp desinfecteren
Winkeltas gebruiken

Toiletten zijn gesloten.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!
😊