Info Boerderij/Dierenwelzijn

Ons adres: Meerkerkdreef 27 Tel: 6965346

Wat is 't Brinkie?

't Brinkie is een kinderboerderij in het groene hart van Amsterdam Zuidoost. Het is een recreatie- en ontmoetingsplek voor jong en oud. 't Brinkie heeft van alles te bieden! Op onze boerderij in het mooie groene centrale park zijn koeien, varkens, ezels, pauwen, kippen, konijnen, cavia's, geiten en schapen. Zo maken kinderen kennis met dier en natuur. Daarnaast hebben wij een leuke speeltuin met een grote zandbak, fietsjes en diverse zitjes zoals banken en picknicktafels. Wij verkopen koffie/thee, limonade, ijsjes, chips, maar zelf wat meenemen mag ook.

Verder hebben wij een gezellige Kringloopwinkel en voor de boeken- en muziekliefhebbers het "Boekenhok" waar veel moois te vinden is. Daarnaast worden er regelmatig (rommel)markten en online veilingen georganiseerd.

Onze openingstijden kunt u vinden op de startpagina. Wij zijn gesloten op Koningsdag, beide Kerstdagen en Nieuwjaarsdag.

De toegang is gratis.

 

Waar staat 't Brinkie voor?

't Brinkie wil de bewoners van stadsdeel Zuidoost kennis laten maken met boerderijdieren in een mooie natuurlijke omgeving. Kinderen kunnen op het weiland of in de stal de dieren aaien en op vrijdagmiddag meehelpen met voeren. Er is een mooie educatieve ruimte op de boerderij waar groepen van scholen en kindercentra worden ontvangen. Kleine bezoekers steken er spelenderwijs iets op over dieren en natuur, maar ook menig volwassene leert er iets nieuws. Ook worden er activiteiten georganiseerd zoals knuffeluurtjes, voorlezen, knutselen en andere activiteiten. Voor scholen en kindercentra is er een educatief programma.

 

Brinkie ligt middenin het groen van het Centrale Park van Gaasperdam

De speeltuin van onze geiten en tevens rustplaats

Ook in de winter is het prachtig bij ons!

Dierenwelzijn

Dierenwelzijn vinden wij belangrijk. Dieren hebben een eigen intrinsieke waarde en worden met respect en oog voor hun natuurlijke behoeften behandeld en gehouden.

Ook vinden wij het belangrijk dat bezoekers de dieren met respect benaderen. Wij informeren onze bezoekers indien nodig daar ook over. De dieren mogen niet tussendoor gevoerd worden zodat ze gezond blijven en normaal gedrag vertonen. Onder begeleiding mogen kinderen de dieren op vrijdagmiddag helpen voeren en er worden begeleide knuffeluurtjes en knutselactiviteiten georganiseerd (dit lag lange tijd stil vanwege de Coronamaatregelen, maar wordt weer opgestart).

In ons beleidsplan kunt u meer lezen over ons beleid met betrekking tot Dierenwelzijn (klik op link):Beleidsplan Dierenwelzijn Kinderboerderij 't Brinkie

Samen met 17 andere (Amsterdamse) Kinderboerderijen hebben wij een convenant getekend waarin gezamenlijke uitgangspunten en kwaliteitseisen met betrekking tot Dierenwelzijn staan beschreven. Dit convenant is geactualiseerd en wordt met de actualisatie van de Beleidsplannen Dierenwelzijn van alle deelnemers op 16 september 2022 wederom ondertekend (klik op link): Overeenkomst Positief dierenwelzijn op Amsterdamse kinderboerderijen 16 september 2022 (2)

Medewerkers

De kinderboerderij heeft vier medewerkers in loondienst: Drie parttime dierverzorgers/beheer en een parttime medewerker educatie. Dat is mogelijk dankzij de opbrengsten uit markten, de kringloopwinkel, een jaarlijkse subsidie van het stadsdeel en andere inkomsten zoals donaties en de contributie bijdrage van de leden.

Daarnaast zijn er enthousiaste en onmisbare vrijwilligers voor assistentie bij de dagelijkse dierverzorging en het algemene onderhoud. Ook is er een groep vrijwilligers actief rondom de kringloopwinkel. Ook onmisbaar en enthousiast 🙂 Zij sorteren de binnengebrachte tweedehands spullen, zoals kleding, serviesgoed, speelgoed enzovoort. Dankzij de inzet van deze vrijwilligers is onze druk bezochte kringloopwinkel vier middagen per week geopend.

Wat kunt u voor ’t Brinkie betekenen?

De boerderij organiseert gedurende het jaar diverse activiteiten. Zoals paaseieren zoeken, kerststukjes maken, Voorjaarsmarkt, Najaarsmarkt, Kerstmarkt, Boekenmarkt, Dierendag en nog veel meer. Al deze activiteiten kunnen uitsluitend tot stand komen door uw hulp, niet alleen als bezoeker maar zeker ook als lid of vrijwilliger. Het in stand houden van de boerderij kost veel geld.

Word lid!

Als u lid bent van onze vereniging ontvangt u ieder jaar ons jaarverslag en onze bekende Brinkie kalender. Voor minimaal 5 euro per jaar bent u lid. Daarmee helpt u ons de kinderboerderij nog aantrekkelijker te maken. Meld u aan en steun ons werk!

Dit kan via kiboebrinkie1@gmail.com of kom langs! Ook is het mogelijk om een extra bijdrage te leveren in de vorm van symbolische adoptie van één van onze dieren.

Bewoners ( leden en niet-leden ) leveren hun bijdrage via contributies, giften op gironummer NL25INGB0000089489 of in de melkbus. Velen brengen dagelijks boeken, platen, CD's, apparatuur, goede kleding enzovoorts voor onze kringloopwinkel. Kortom, allerlei spullen voor de markten die we regelmatig op 't Brinkie organiseren.

Heeft u vrije tijd over? De boerderij kan altijd vrijwilligers gebruiken. Als u hiervoor belangstelling heeft kunt u contact met ons opnemen en vragen naar de mogelijkheden.

Tot ziens bij 't Brinkie!

De kraaien en kauwtjes pikken graag een graantje mee, naast diervoeder zijn ze ook gek op schapen-, ezel- en geitenharen. In het voorjaar gebruiken zij dit voor hun nest. De geiten vinden het plukken heerlijk!

Regelmatig ontvangen wij groepen vrijwilligers die een dagje komen klussen 🙂

Kleingeld over? Met uw gift zijn wij erg blij!

Twee keer per jaar organiseren wij een grote rommelmarkt. Via Facebook, website en borden maken wij de data bekend.