Ledenvergadering maandagavond 18 maart: U bent welkom!!!

1a-UITNODIGING LEDENVERGADERING 2024 2a- NOTULEN LEDENVERGADERING 13 MAART 2023 3a- INLEIDING JAARVERSLAG 2023 3b-JAARVERSLAG 2023 BEHEER EN EDUCATIE 3c- FINANCIEEL JAARVERSLAG 2023 3d- OVERZICHT BEZOEKERSAANTALLEN 3d- OVERZICHT MUNTENACTIE 2023 4a- VERSLAG KASCONTROLECOMMISSIE 2023 5a -BEGROTING 2024

statutenwijziging Brinkie 2024