Algemene Ledenvergadering 2021

Stemformulier Jaarvergadering 2021

 

1- Uitnodiging jaarvergadering 2021 digitaal

1a-Brinkie jaarverslag van de voorzitter 2020[5

2a.NOTULEN LEDENVERGADERING 2020 (ELEKTRONISCH BEEINDIGD OP 31 OKTOBER 2020 23.59 UUR[720]

2b.Beantwoording vragen van leden nav de digitale ledenvergadering 2020

11a- Vragen nav ALV deel 1

11b- Vragen nav ALV deel 2

3-Resultaat 2020[475]

4-Balans 2020[473]

5-Financiele verklaring 2020[474]

6-Jaarverslag Dierverzorging 2020[478]

7-Jaarverslag Educatie 2020[483]

8-Jaaroverzicht Muntenactie 2020[480]

 

Inbraak met flinke schade bij Brinkie

Donderdagochtend 18 februari jl. troffen wij een kapotgeslagen raam aan…..Er was ingebroken!
Later bleek dat de inbrekers eerst via de buitenmuur wilden inbreken. Dat is niet gelukt, maar de muur is helaas flink gesloopt. Zodanig dat deze nu geheel vernieuwd moet worden. Dit zal een grote uitgave worden voor ‘t Brinkie. Gecombineerd met inkomstenverlies door de vele sluitingen i.v.m. Corona wordt dit extra lastig. Alle steun is dan ook welkom. Als u Brinkie wil en kan steunen kunt u een donatie overmaken op NL25 INGB 0000 089489 t.n.v Kinderboerderij ‘t Brinkie. Alvast hartelijk dank!

 

U kunt ook doneren via onze Crowdfund actie:

https://gofund.me/5df1c08c

AT5 heeft een reportage gemaakt van de inbraak en bijkomende schade, deze is vrijdag 19 februari uitgezonden :

AT5 nieuwsbericht Brinkie